KHAMSA
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
  1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
  2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
  3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
  5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
  6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
  7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
  8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
Nieuwe afscheidsmusical: Wie steelt de show?
Gloednieuwe musical van Benny Vreden. Bekijk de trailer!
(Advertentie voor leraar of ouder)

Leerlijn creatief vormgeven met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun ideeën creatief vorm te geven.

(Advertentie voor leraar of ouder)

Leerlijn informatie voorstellen met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van digitale informatie aan anderen.

Leerlijn zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving

 

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Leerlijn zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

(Advertentie voor leraar of ouder)
Een sociale en veilige groep?
Probeer dé online methode voor sociaal-emotioneel leren 'Kwink' kosteloos uit.
(Advertentie voor leraar of ouder)


Zoeken met:

Leerlijn informatie zoeken met behulp van ICT

 

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie opzoeken.

Leerlijn informatie verwerken met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie verwerken.

Leerlijn informatie bewaren met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

 

De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde informatie bewaren.

Leerlijn veilig en verantwoord informatie communiceren met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige en verantwoorde manier te communiceren.

Leerlijn doelmatig informatie communiceren met behulp van ICT

 

ICT-COMPETENTIE

 

De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een doelmatige manier te communiceren.